Nasz Dział

 

Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prowadzi wszystkie zagadnienia związane z problematyką kadrową i socjalną realizowaną w Uczelni, opracowuje informacje i sprawozdawczość z zakresu swojej działalności.

Załatwia wszelkie formalności związane z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników oraz współpracuje w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

Do podstawowych zadań działu należy:

  • prowadzenie spraw osobowych zatrudnionych pracowników,
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów serwisu prawa pracy,
  • kompletowanie dokumentów do wniosków emerytalnych lub rentowych,
  • sporządzanie obowiązujących sprawozdań, obsługa działalności socjalnej,
  • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw pracowniczych.

 

 

 

Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja

ul. Czysta 21,  31-121 Kraków,   tel. 12 662 42 64,  fax: 12 662 42 69

 

Obsługa pracowników Uczelni: pn - pt  w godz. 8.00 - 15.00

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Robert Jurgała